Nye og nuværende forældre

Information til forældre

I vedlagte folder kan i få oplysning om:
Telefonnumre, praktiske informationer, oplysninger om vuggestue- og børnehavegrupperne, aflevering og hentning af barn, sygdom, måltider og kostpolitik, tavshedspligt m.m.

Udmeldelse af barn

Børn i 0-2 års alderen bliver automatisk overflyttet til børnehave den måned de fylder 3 år.
Hvis I ønsker et andet børnehavetilbud end Børnehuset Bakkebo, når barnet bliver 3 år, skal I melde jeres barn ud på den Digitale Pladsanvisning med en måneds varsel og evt. lægge et ønske til en anden institution ind.
Hvis I allerede har lagt et ønske ind på en anden børnehave, men ønsker at jeres barn skal blive i Børnehuset Bakkebo, skal I slette jeres ønske på den Digitale Pladsanvisning.