Vuggestuegrupperne

For børnene i vuggestuen er omsorgen og nærværet med en voksen de vigtigste elementer for en god dag i institutio­nen. Vi lægger vægt på, at der er tid og rum til at barnet, der har behov, får lov til ”bare” at sidde og ”være” hos en vok­sen, indtil det er klar til at udforske omverden. Vi er op­mærksomme på at tilbyde trøst og nærvær i enhver form for ”krise”.

Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og deres spontane indfald og lægger vægt på, at børnene leger, da legen er en vigtig aktivitet for tilegnelse af færdigheder, såvel socialt om indlæringsmæssigt. Vi støtter og guider det enkelte barn i de sociale spilleregler og i at kunne begå sig i et fælles­skab. Ligeledes vægter vi at give tid og støtte til det enkelte barn, således at barnet kan øve sig og dermed blive selv­hjulpen. Eksempler på dette er, at barnet selv kravler op på stolen/puslebordet, øser op, spiser og tager tøj på/af, alt efter dets alder og udvikling.

Vi samarbejder på tværs af vuggestuegrupperne, hvor bør­nene har mulighed for at bevæge sig frit mellem stuerne.

I det pædagogiske arbejde er vi rundt om de 6 læreplans­temaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kom­petencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfæ­nomener og
  • Kulturelle udtryksformer og værdier