Børnehavegruppen

Vores børnehavegruppe er fordelt på 2 stuer - Rød og Hvid.

Børnene har fast tilknytning til én stue, hvor de spiser og deltager i samling. I børnehaven er der mulighed for kreative aktiviteter og der er et hygge/læserum med sofa, bøger og et stort dukkehus. Der er mulighed for at spille spil, lege med lego, biler, flexi trax mv. 

I løbet af ugen er der faste aktiviteter, f.eks. gåture, sang og bevægelse og kreative aktiviteter, ligesom der er forskellige temaer når vi har samling. Vi lærer tal, farver, hvem er jeg, sprog, rim og remser, højtlæsning, sang, musik og motorik. For gruppen af børn, der er på vej til at skulle starte i skole, er der ugentligt aktiviteter rettet mod skoleparathed. I børnehaven har vi fokus på at guide børnene i deres leg, så både de personlige og sociale kompetencer udvikles og børnene lærer at begå sig i et fællesskab.  

Herudover har vi et danserum og et legerum med køkken, dukker og udklædningstøj samt et stort motorikrum med puder, madrasser, ribber og bolde. I daglig tale ”aberummet”.

I det pædagogiske arbejde er vi rundt om de 6 læreplans­temaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kom­petencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfæ­nomener og
  • Kulturelle udtryksformer og værdier