Indskrivning til Børnehuset Bakkebo

Venteliste

Der er én venteliste til Børnehuset Bakkebo.
Ventelisten administreres af Pladsanvisningen, Aabenraa Kommune. Vi har ingen indflydelse på, hvilke børn der bliver indskrevet hos os.
Pladsanvisningen følger Aabenraa Kommunes regler for Den Centrale Pladsanvisning.

Indskrivning af barn 

Jeres barn optages på venteliste/indskrives til Børnehuset Bakkebo via Pladsanvisningen på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

 Økonomisk friplads

 På Aabenraa Kommunes hjemmeside, Pladsanvisningen, er der oplysninger om økonomisk friplads og søskenderabat.