Forældrebestyrelsen

Børnehuset Bakkebo er en kommunal institution, der hører under Børn og Skole, Dagtilbud, Aabenraa Kommune.
Der er fra Børnehuset Bakkebos forældrekreds valgt en forældrebestyrelse bestående af nedenstående personer (Lederen deltager uden stemmeret.) Der afholdes ca. 6-7 årlige møder.

Forældrebestyrelse

Suppleanter

Medarbejderrepræsentanter

 • Susanne Budde
  Daginstitutionsleder

  tlf. 7376 8737
  mobil: 2912 0688
  sbu@aabenraa.dk

 • Gitte Arvedlund
  Medarbejderrepræsentant - Vuggestuen - Børnehaven

Læs mere om forældrebestyrelsesarbejdet i denne folder.