Bakkebos pædagogiske læreplaner 2021

Vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv hvor legen er grundlæggende og hvor fokus er på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Børn skal have medbestemmelse, medansvar, udvikle selvstændighed samt hensynsfuldt kunne indgå i fællesskaber og opleve samhørighed. 

Vi samarbejder med jer forældre om at give jeres barn omsorg og understøtte både trivsel, sundhed, udvikling og læring.